Kategóriák
Szűrés
Szín
Tömeg
Rács
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Partnereink
Szavazás
Naptár
2019. Június
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Házhozszállítás

3. TŰZI-VÍZ TÁROLÓ TARTÁLYOK

Fő kategória >3. TŰZI-VÍZ TÁROLÓ TARTÁLYOK

Tűzivíz / Tűzi-víz / Oltóvíz / Tűzoltó víz tároló tartályok lakossági és ipari célokra!Tűzivíztározó hatósági előírásai

Tűzivíztározó építési engedély

Az oltóvíztározó vagy tűzivíztározó konkrétan nem szerepel a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben felsorolt építési engedély nélkül végezhető tevékenységek között. Az 1. melléklet 18. szakasza szerint építési engedély nélkül végezhető:

A bruttó 50.0 m 3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1.5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. szakasz

Ebből fakadóan a tűzivíztározó építése engedélyköteles.

Tűzivíztározók kialakítására vonatkozó előírások

A tűzivíztározók kialakításának szabályzását a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza. Ennek kivonatáról az alábbiakban olvashat.

A törvényi előírásokon túl érdemes elolvasnia tanácsainkat a tűzivíztározó gyakorlati kialakításával kapcsolatban.

168. Oltóvíz tározók

447. § (1) Az oltóvíz biztosítására - ha az más módon nem oldható meg - önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni. 
(2) A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél. 
(3) A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen. 
(4) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
(5) Oltóvízként figyelembe vehető 
a) a hűtőtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek - a tűzoltásra való felhasználás miatt - a technológiai berendezésben veszélyt nem előidéző, 
b) a település közüzemi vízműve víztárolójának tűzoltási célra biztosított vízmennyisége is. 
(6) A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékkel kell ellátni.

448. § (1) A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 méter magasságban kell kialakítani. 
(2) A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni. 
(3) Oltóvízként számításba vehetők azok a nem időszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak) is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
(4) A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető és az oltóvíz - a vízállástól függetlenül - mindig akadálytalanul kiemelhető legyen. 
(5) A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.

Tűzivíztározók karbantartására vonatkozó előírások

A tűzivíztározók karbantartásra, felülvizsgálatra is a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza. A tűzivíztározókra vonatkozó részeket az alábbiakban olvashatja.

II. FEJEZET - A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA

33. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

34. § (1) A felülvizsgálatot - a falitűzcsap-szekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. (2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. 
(3) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. 
(4) A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza 
a) a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását, 
b) a felülvizsgálat időpontját, 
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és 
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

35. § A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben 
a) megvizsgálja 
aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, 
ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 
ac) értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és 
ad) a korrózió elleni védelem épségét, 
és 
b) elvégzi 
ba) a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és 
bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

38. § (1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében (a továbbiakban: tűzcsapok) az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik. 
(2) A tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a 35. §-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni. 
(3) A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 
a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét, 
b) a tömítések épségét, állapotát, 
c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét, 
d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát, 
e) az elveszés elleni biztosítás meglétét, 
f) a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát, 
g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsap szelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét, 
h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, 
i)34 a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél, vagy a tűzcsap vízhozamát, valamint 
j) a víztelenítő rendszer működését. 
(4) A föld alatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi 
a) a tűzcsap környezetének tisztítását, 
b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését, 
c) a tűzcsapszekrény kitisztítását, 
d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes zárósapka állapotának, és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését, 
e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését, 
f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését, és 
g) a csatlakozó menet zsírzását. 
(5)35 A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését. 
(6) A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 
a)36 csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát, 
b) üzempróbával a tűzcsap működését, 
c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, 
d)37 a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél, vagy a tűzcsap vízhozamát, valamint 
e) a víztelenítő rendszer működését.

42. § (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve. 
(2) A féléves felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét. 
(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet. 
(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

43. § (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi 
a) a víztároló tisztítását, 
b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását, 
c) a szívóvezeték nyomáspróbáját, 
d) a fémszerkezetek festését, és 
e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját. 
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc, a nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett. 
(3) Egyéb víztároló (víztornyok, vízművek tárolói) esetén a szívócső megléte, karbantartottsága, a tűzoltásra tartalékolt (előírt) víz megléte és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetősége félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik. 
(4) A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni.

Webáruház készítés